1401-03-12
سی پی مورد نیاز برای خرید بتل پس کالاف دیوتی موبایل

سی پی مورد نیاز برای ...

بتل پس یا Battle Pass سیستمی‌ است که بر اساس یک سری فعالیت ها به بازیکنان پاداش می‌دهد. این پاداش‌ها...